• Ljubljanska cesta 13, 3230 Šentjur
  • 041 621 852
  • zagajsek-doo@amis.net

V 88. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi mož in brat

LUDVIK DOBRAVC

iz Ješovca pri Kozjem 14, Kozje


Zaradi bolezni bomo datum in uro pogreba javili naknadno.

Žalujoči vsi njegovi.Ime: ERVIN AGREŽ

Datum: 15.01.2021

Vsem domačim izrekamo iskreno sožalje Agrež-evi iz Ješovca.